Brand identity: How to create one that sells

brand identity

Determining your brand identity is perhaps the most fun yet hardest part of starting your own business. It’s the slightly more creative part where you get to unleash all the ideas you’ve been carrying around for a long time. *Contains affiliate links But before you sit down and start creating your brand identity, it’s important […]

Hur du lär känna din målgrupp på djupet

lär känna din målgrupp på djupet

Du kanske redan hört att det är väldigt viktigt att bestämma vilken målgrupp du vill sälja till. Och ja, det är väldigt viktigt. Men i detta inlägg tänkte jag inte prata om hur viktigt det är och varför, utan hur du gör det. Vid det här laget känner du dig med stor sannolikhet redan övertygad […]