Frilansare – vad innebär det och varför anlita en?

Det finns många artiklar som tar upp för- och nackdelar med att anlita frilansare, därför känner jag att det är mer aktuellt att ta upp ämnet ur ett annat perspektiv. Nämligen vid vilka tillfällen och vilka tjänster det är mer fördelaktigt att anlita frilansare och när det passar mindre bra. Som i allt annat går de faktiskt inte att göra alla nöjda. Det viktiga är att fokusera på sitt område och samarbeta med de rätta personerna som passar just sitt eget företag bäst.

Vad betyder frilansare?

Men först reder vi kortfattat ut vad frilansare betyder. Frilansare, konsult, giggster och uppdragstagare är egentligen olika titlar för samma typ av arbete. Att frilansa, betyder att ta emot uppdrag från olika uppdragsgivare, utan en fast anställning. Det betyder att frilansaren inte är anställd hos uppdragsgivaren, utan får betalt för att utföra det specifika uppdraget.

Det går att frilansa på olika sätt. Vissa väljer att starta en firma eller till och med ett bolag med en egenanställning. Medan andra väljer att fakturera genom företag som skattar och sköter all administration åt dem. Du kan läsa mer om vad det innebär att frilansa eller bedriva konsultverksamhet på företgande.se.

När är det mer fördelaktigt att anlita frilansare?

Först och främst måste jag poängtera att detta är mina personliga åsikter baserat på egna efterforskningar och egna erfarenheter. Det är alltså inte något som är universiellt eller gäller för alla företag. Alla företag är unika och du måste helt enkelt basera dina beslut på egna efterforskningar och slutsatser du själv drar. Men nu till sak – tillfällen då det kan vara mer fördelaktigt att anlita en frilansare.

Ersätter anställd – för nystartade mindre företag

För dig som precis startat ett företag och inte riktigt kommit igång med inkomstströmmen ännu, har du med stor sannolikhet inte råd att anställa någon som kan jobba för dig, med en fast lön. Men, du kanske behöver hjälp från någon med annan kompetens än vad du själv har. Till exempel vill du bygga en hemsida, men du har ingen aning om hur du gör. Då behöver du anlita en webbdesigner som kan hjälpa dig att bygga din hemsida och möjligtvis underhålla den.

Det kan därför vara ett smart drag att ersätta en fast anställd mot en uppdragstagare för det specifika projekt som du inte klarar av att utföra på egen hand. På så sätt betalar du bara för arbetet som utförs. Du behöver således inte betala arbetsgivaravgifter och skatter. Vilket gör att priset dessutom blir mycket lägre till skillnad ifrån om du skulle anställa någon. För nystartade, mindre företag, är det alltså inte bara fördelaktigt, utan nästintill – nödvändigt – att anlita uppdragsbaserat till sitt företag.

Extra arbetskraft vid högsäsong

Oavsett om du bedriver ett stort, medelstort, eller ett litet företag genomgår du med stor sannolikhet högsäsonger och lågsäsonger. Under lågsäsongerna har du tillräckligt med arbetskraft. Men när högsäsongen väl inträffar, står du inför den stora frågan – anställa eller inte anställa? Anställer du fler, kanske du har för mycket arbetskraft under lågsäsongerna och går på så sätt back. Men högsäsongen kanske däremot håller i länge? Vilket givetvis inte alls är ett säkert kort.

När du väl står inför den här typen av dilemma, är det en enkel lösning att därmed anlita en konsult eller frilansare till företaget. Det kan kännas säkrare till du fått det bekräftat att du kommer klara av att ha fler anställda. Du slipper på så sätt chansa och riskera att gå i förlust. Du förlorar oftast inget på det heller, eftersom du inte är bunden till mer än vad som angivits i avtalet.

Vid behov av specialkompetens

Det kan också vara så att du vid något tillfälle behöver någon som innehar specialkompetens. Du bedriver till exempel en webbyrå och har en anställd copywriter som är kunnig inom många områden. Men en vacker dag får du en helt annan typ av kund som kanske är i behov av moderelaterade texter, vilket just din copywriter inte har kunskaper om alls. Då är det överflödigt att anställa en till copywriter, eftersom det bara rör sig om en enda kund utanför er målgrupp. I stället kan du anlita en frilansande copywriter som är insatt i just moderelaterade texter, som tar hand om den specifika kunden.

Kreativa och digitala tjänster

För kreativa och digitala tjänster passar det speciellt bra att anlita frilansare eller konsulter. Anledningen till det, är att kreativa och digitala tjänster för många, är uppdrag som behövs utföras mer sällan. Till exempel produktfotografi – du behöver endast nya produktfotografier varje gång du tar in helt nya produkter. Du behöver inte nya produktfotografier varje gång du fyller på lagret till nätbutiken. Samma sak gäller för texter till din nätbutik. Du behöver bara hjälp varje gång du skapar nya kategorier eller tar in nya produkter.

När passar det mindre bra att anlita frilansare?

Det finns inget som är optimalt för alla i alla lägen. Därför finns det tillfällen då det passar mindre bra att anlita frilansare och det gäller främst för större företag som har en någorlunda säker inkomstström året om.

Stora företag med säkra kunder året runt

Stora företag som har byggt upp en trogen kundkrets, som en person inte kan klara av att hantera behöver med största sannolikhet fast anställa någon. En frilansare kan efter att ett avtal trätt ur kraft välja att ta sig an ett helt annat projekt, vilket försätter företaget i en utsatt sits om de inte snabbt hittar någon ny. Det kan också innebära att företaget måste betala väldigt dyra prsier för att få tag på någon snabbt. Att ha en fast anställd är då fördelaktigt eftersom det alltid finns en uppsägningstid innan den anställde avgår. Det utgör en form av trygghet för företaget att ha någon som de vet ställer upp dagligen.

Tjänster som ditt företag är beroende av för att överleva

Detta gäller främst för arbeten som företaget är beroende utav. Till exempel kundsupport. Har ett företag, oavsett storlek, kommit till den punkten att de behöver hjälp med kundsupport i detta fall –fungerar det inte riktigt att anlita en frilansare, eftersom företaget är beroende utav att ha en fungerande support. Samma sak gäller lagerarbetare, för att företaget ska kunna fungera som det ska, behövs det lagerarbetare som ställer upp dagligen och är upplärd. Att ständigt söka efter nya arbetare till lagret kan försätta företaget i en svår situation med många förseningar. Till skillnad från kreativa arbeten som företaget oftast inte direkt är beroende utav för att överleva.